Barındırma / Yer Sağlayıcı Sözleşmesi

Taraflar

İş bu sözleşme Basın Sitesi/Karabağlar/İZMİR adresinde faaliyet gösteren KOCSYS Kemal DENKTAŞ (Bundan sonra KOCSYS olarak anılacaktır) ile KOCSYS ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile KOCSYS üzerinde bir hesap açtıran ve Müşteri olarak hizmet alan (Bundan sonra müşteri olarak alınacaktır) 3. kişiler arasında kabul edilmiştir.

Barındırma Servisleri ile ilgili hükümler

KOCSYS Müşterileri, kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veri tabanlarında barındırdıkları verilerden yükümlüdürler. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununa muhalefet eden, her tür formattaki yazı, ses ve görüntü verilerinin (Kitap, Müzik Notaları, MP3, Video vb.), eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına müsaade edilemez. KOCSYS, Müşterilerinin kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununa muhalefet eden veri bulundurmasına müsaade edilemez. KOCSYS yukarıda tanımlandığı şekilde bir veri tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Müşterinin kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veri tabanlarında çalıştırdıkları uygulamaların, diğer Müşterilerle paylaştıkları servisleri sabote etmesi durumunda, KOCSYS diğer Müşterilerin selameti açısından Müşteriye sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

İçerik ile ilgili hükümler

T.C. Kanunları tarafından hükme bağlanmış veya T.C. Kanunları tarafından hükme bağlanmamış ancak Türk örf ve adetlerine muhalefet eden, kamu hassasiyeti teşkil eden, siyasi veya ahlaka mugayir ve diğer her tür içeriği (Kumar, Erotik, Pornografik, Bilişim Korsanlığı, Umut Tacirliği) barındıran internet sitelerinin yayını Müşteriye haber verilmeksizin durdurulabilir. Bütün internet siteleri KOCSYS tarafından içerik denetimine tabi tutulabilir, gerekli görüldüğü taktirde internet sitelerinin yayınları Müşteriye haber verilmeksizin durdurulabilir.

İletişim Servisleri ile ilgili hükümler

KOCSYS e-posta sunucularının, 3. kişilerin e-posta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli e-posta gönderilmesi maksadı ile kullanılmasına müsaade etmez. KOCSYS şikâyet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli e-posta gönderimi tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. KOCSYS e-posta sunucularının yığınsal e-posta göndermek amacı ile kullanılmasına müsaade etmez. KOCSYS, yığınsal nitelikte e-posta gönderimi tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. E-posta sunucusuna teslim edilen mesaj sayısı yüz e-posta / dakika değerinden büyükse e-posta yığınsal olarak nitelendirilir. Üyelerine toplu mesaj göndermek isteyen Müşterilerin mesaj listelerini yüz e-posta / dakikayı aşmayacak şekilde programlamaları gerekir. Bu değerlerin üzerinde servis gereksinimi olan Müşterilerin Mail Sanal Sunucu hizmeti satın alması önerilir.

Finansal işlemleri ile ilgili hükümler

KOCSYS Müşterilerine ait ürün ve hizmetlerin kontrat yenileme uyarıları, Müşterinin belirttiği e-posta adresine ve kayıtlı mobil telefonuna kısa mesaj olarak son ödeme tarihine 30, 15, 7 gün kala bildirilir. Son ödeme tarihine kadar müteakip dönemin bakiyesinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda ilgili ürün veya hizmet durdurulur. Son ödeme tarihini 15 gün geçmiş ve halen bakiyesi tahsil edilememiş veya bakiyesi eksik olan ürün veya hizmetlerin Müşteri tarafından tekrar yenilenmeyeceği kabul edilerek kontrat feshedilir ve bu ürün ve hizmetlere ait veriler silinir. Kontratın feshedilmesi ile KOCSYS’nin sağlanan ürün ve servisler konusunda Müşteriye karşı sorumlulukları sona erer. Kontratın feshedilmesi ile Müşterinin bu ürün veya hizmetler üzerindeki hakları sona erer. Bu ürün veya hizmetler artık başka bir Müşteri tarafından satın alınabilir. Havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerin, bakiyelerinin onaylanması sair günlerde 2-3 saat, hafta sonu, resmî tatil süreçlerinde ise 2-9 gün kadar sürebilir. Bu nedenle, havale taahhüdü ile oluşturan siparişlerin bakiyelerinin onaylanmasındaki gecikmelerden ve bu gecikmelerden doğabilecek zarar ve mağduriyetten KOCSYS sorumlu tutulamaz. KOCSYS bu tip gecikmelerin bertaraf edilmesine ilişkin Otomatik Ödeme ve İnternet üzerinden kredi kartı ile ödeme seçenekleri sunmaktadır. KOCSYS Müşterileri KOCSYS İnternet sitelerini kullanarak, kredi kartı bilgileri ile diledikleri servis ve ürünler için otomatik ödeme talimatı oluşturabilirler. Otomatik ödeme talimatı veren Müşteriler sağladıkları kredi kartı bilgilerinden KOCSYS’nin gerekli ücretleri çekmesine onay vermiş olurlar. Otomatik ödeme talimatlarının geçerli olacağı ürünlerin Müşteri tarafından hatalı girilmesi, otomatik ödeme talimatında kullanılan kredi kartı bilgilerinin doğru olmamasından veya güncel olmamasından doğabilecek zarar ve mağduriyetten KOCSYS sorumlu tutulamaz.

Ücret İadesi ile ilgili hükümler

Müşteri, satın aldığı ürün veya hizmetlerden memnun kalmadığı taktirde, ürünün satış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, para iadesi talebinde bulunabilir. KOCSYS para iadesini Müşterinin doğrudan kredi kartına veya beyan ettiği banka hesap numarasına yapar. Havale veya EFT yolu ile yapılacak para iadelerinin Müşterinin beyan ettiği banka hesabına geçmesi 20 iş günü sürebilir. KOCSYS Müşteriye erişemediği ve ürün iadesi yapmak zorunda kaldığı durumlarda ürün tutarını kredi olarak Müşterinin cari hesabına aktarır. Müşteri bu krediyi başka bir ürün satın almakta kullanabilir veya cari hesabındaki kredinin iadesini talep edebilir. Müşteri kaynaklı, banka kaynaklı veya yazılımsal kaynaklı başka bir problem nedeni ile kredi kartından fazla miktar çekilmiş Müşteriler bu hadiseyi ve geri ödeme talebini yazılı olarak beyan etmekle yükümlüdürler. Müşterinin beyanını takiben, Müşterin kredi kartına gerekli iade yapılacaktır. Aksi taktirde Müşteri aleyhine oluşabilecek zarar ve ziyandan KOCSYS sorumlu tutulamaz. Müşterinin KOCSYS operatörlerine haber vermeden satışı iptal ettirmesi durumunda, bankadan dönecek olan “Charter Back” ihbarlarına istinaden satılan ürün ve hizmetler KOCSYS tarafından alıkonulabilir, Müşteri hesabı durdurulabilir. SSL Sertifikalarının, KOCSYS’nin sağladığı kurulum kılavuzlarına uyulmayarak, Müşteri tarafından, bilgisayarına hatalı kurulması veya Sertifika İmza Talebi üretimi esnasında kendi bilgisayarı üzerinde oluşturduğu özel anahtarını silmesi gibi durumlarda, ürünün ilk satış tarihinden itibaren 5 gün içinde Müşteriye yeni bir sertifika sağlanır. Ücret iadesi yapılamaz. Alan adı tescil ürünlerinin, SSL Sertifikalarının, Tasarım ve Yazılım Lisans ürünlerinin ücret iadesi yürütme açısından mümkün değildir.

Alan adı Tescil servisleri ile ilgili hükümler

Alan adı tescil ürünleri ilk gelen alır prensibi ile sağlanabilmektedir. Tescil haklarının dağıtımı ABD menşei ICANN Derneği tarafından sağlanmaktadır. ICANN tarafından yönetilen kök sunuculardaki alan adı tescil veri tabanları 8 saatte bir güncellenmektedir. KOCSYS üzerinden satın alınan bir ürün 1-2 saat ara ile başka bir tedarikçi üzerinden ve farklı bir Müşteri aracılığı ile sipariş verilebilir. Veri tabanlarının güncelleme periyodundan kaynaklanan bu tip durumlarda mevzu bahis alan adının KOCSYS tarafından tescil edilememesi vukuu bulabilir. Böyle durumlarda Müşteriye ücret iadesi yapılır ve ücret iadesi ile ilgili hükümler tatbik edilir. Havale taahhüdü ile siparişi oluşturulan alan adı tescil ürünleri, havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerin bakiyelerinin onaylanmasından kaynaklanabilecek gecikmelerden dolayı havale taahhüdü yapan Müşteriye sağlanamayabilir. Aynı ürün farklı bir Müşteri aracılığı ile kredi kartı kullanılarak sipariş verilmek sureti ile anında KOCSYS veya başka bir tedarikçi aracılığı ile satın alınabilir. İş bu sebeple havale taahhüdü ile siparişi oluşturulan alan adı tescil ürünleri için, ürünlerin havale taahhüdü ile sipariş oluşturulan Müşterilere sağlanması hususunda bir teminat yoktur.

Veri Yedekleme Servileri ile ilgili hükümler

KOCSYS, Müşterilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veri tabanlarında barındırdıkları verileri çeşitli şekillerde yedeklemektedir. Ancak KOCSYS Müşterilere ait verilerin yedeklenmesi hususunda sınırlı sorumludur. Verinin değeri ve önemi Müşteri tarafından taktir edilebilir. Değeri ve önemi yüksek verilerin Müşteri tarafından daha sık yedeklenmesi gerekir. KOCSYS, Müşterilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veri tabanlarında barındırdıkları verilerde oluşabilecek kayıplar için sorumlu tutulamaz. Her Müşteri kendine sağlanan kontrol panelde tahsis edilen disk bölümlerinde ve veri tabanlarında barındırdıkları verileri belli periyotlarda tek bir dosya halinde yedekleyebilir ve kişisel bilgisayarına aktararak saklayabilir. Bu işlemin nasıl yapılacağı KOCSYS kullanım kılavuzlarında yer almaktadır. KOCSYS sağladığı genel servislerin ve sistemlerinin imaj yedeklerini periyodik olarak almaktadır. Bu yedek dosyaları sadece büyük sistem sorunlarında yeniden yapılandırma amaçlı olarak KOCSYS tarafından kullanılabilir. Müşteri içeriklerinin yedekleri bu yedeklerden geri kurulamayabilir. KOCSYS sağladığı genel servislerin, sistemlerinin senkron yedeklerini periyodik olarak almaktadır. Bu yedekler ile Müşterinin veri kayıpları telafi edilebilir. Veri kaybı yaşandığında, Müşterilerinin veri kayıplarını telafisi için, olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç 12 saat içinde yazılı olarak bildirim yapılması gerekmektedir. Daha geç bildirimlerde veri kayıplarını telafisi mümkün olmayabilir.

Müşteri Mahremiyeti ile ilgili hükümler

KOCSYS Müşterilerin hesap oluştururlarken beyan ettikleri bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Herhangi bir şekilde kasti olarak hatalı kimlik beyanında bulunan Müşterilerin gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar SONYAZILIM bu Müşterilerin hesaplarına el koyma, sağladığı servisleri durdurma hakkını saklı tutar. KOCSYS Müşterilerinden almış olduğu kimlik ve iletişim bilgilerini adli bir tebligat olmadığı sürece 3. kişilerle paylaşmaz. KOCSYS alan adı sorgu sonuçlarında görüntülenen kimlik bilgilerinin gizlenmesi tamamen Müşterilerin inisiyatifindedir. KOCSYS alan adı sorgu sonuçlarındaki kimlik bilgilerini gizlemek isteyen Müşteriler yazılı olarak bildirmeleri durumunda kimlik bilgilerini gizleyebilirler. KOCSYS gerek duyduğunda Müşterilerin kimlik teyidini, Müşterilerin beyan ettikleri GSM, sabit telefon ve e-posta adreslerini kullanarak gerçekleştirir. Müşterinin beyan ettiği bilgilerin tümünün değişmesi durumunda, Müşteri fiziksel olarak kimlik ibraz etmekle mükelleftir. Aksi taktirde Müşteri hesabı ile ilgili bir işlem yapılması mümkün değildir. E-posta, telefon veya GSM bilgilerinden herhangi birini kazayla hatalı beyan eden Müşteriler veya beyan ettiği bu bilgilerinin bazılarında değişiklik arz eden Müşteriler bu bilgilerini KOCSYS İnternet sitelerinden üye girişi yaparak düzeltmekle yükümlüdürler. Müşteri kendisine KOCSYS tarafından sağlanan her tür Müşteri bilgisinin, parolaların güvenliği ile mesuldür. Bu parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan KOCSYS sorumlu tutulamaz. Müşteri parola bilgilerini unuttuğu taktirde, KOCSYS İnternet sitelerini kullanarak kayıtlı e-posta adresine veya kayıtlı GSM numarasına mesaj olarak bu bilgileri aktarabilir. Müşterinin adına kayıtlı e-posta adresinin veya GSM numarasının el değiştirmesi sonucunda kaynaklanabilecek problemlerden KOCSYS sorumlu tutulamaz. KOCSYS bir yargı mercii değildir. KOCSYS üzerindeki Müşteri hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar durumu yargıya götürerek çözmelidirler. KOCSYS gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı ürünleri duraklatarak taraflardan resmî belge beyanı talep edebilir. Bu beyanlar doğrultusunda KOCSYS hesabı taraflardan birine aktarır. İhtilafın devam etmesi durumunda hesap üzerinde hak iddia eden taraf ilgili yargı mercilerine başvurmalıdır.

Satış Sonrası Destek ile ilgili hükümler

KOCSYS’nin, Müşterilerine sağladığı ürünler için satış sonrası destek taahhüdü burada tanımlı koşullar ile sınırlandırılmıştır. KOCSYS asli görevi Müşterilere sağladığı servislerin sağlıklı bir biçimde işlemesinden ibarettir. SONYAZILIM operatörleri Müşterilere sağlanan servisleri 7 gün 24 saat takip eder. KOCSYS %95 Servis garantisini taahhüt eder. Bu taahhüt bir yıl içindeki kesintiler toplamının 99 saati geçmeyeceğini ifade eder. KOCSYS Müşteri kaynaklı problemlerin en geç 7 gün içinde çözüleceğini taahhüt eder (Sanal Sunucu servisleri bu kapsamdan istisnadır). KOCSYS kendinden veya Müşteriden kaynaklanmayan problemlerin çözümü için problem sahibi kuruluşun probleme çözüm getireceği süre için bir taahhüt vermez. Müşteriler satın aldıkları ürünlerin kullanım kılavuzlarını, yardım merkezi içinde bulabilirler. Kullanım kılavuzları ile çözümlenemeyen sorunlar için bütün Müşteriler, sorun ve isteklerini yazılı olarak iletmekle yükümlüdürler. Müşteri taleplerini yazılı olarak ilgili operatörlere 7 gün 24 saat iletebilir. KOCSYS, yazılı olarak bildirilmeyen taleplerin karşılanması konusunda bir taahhüt sağlamamaktadır. KOCSYS çağrı merkezi telefon aracılığı ile de Müşterilere satış sonrası destek ve bilgilendirme servisleri sağlanmaktadır. KOCSYS çağrı merkezine gelen bütün çağrılar kaydedilir. KOCSYS çağrı merkezi sadece sair günler 09:00 –18:00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 10:00 –14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir bu saatler dışında çağrı merkezi hizmet vermemektedir. Bu saatler dışında destek alabilmek için “Online” satış sonrası destek kullanılmalıdır. Çağrı merkezi operatörleri (1. ve 2. Seviye Operatör) ancak sınırlı seviyede destek sağlayabilirler. Büyük oranda teknik bilgi ve birikim gerektiren hususların çözümü için gerek duyulan Sistem Mühendisi, Yazılım Mühendisi gibi “Nitelikli Personel” statülerindeki operatörlere (3. Seviye Operatör) sadece “Online” satış sonrası destek aracılığı ile ulaşılabilir. KOCSYS’nin istihdam ettiği “Nitelikli Personel” sadece sair günler mesai saatleri dahilinde çalışmaktadır. Mesai saatleri dışında gündeme gelmiş ve sadece nitelikli personel tarafından çözümü mümkün olan, Müşteri kaynaklı problem ve istekler, ancak nitelikli personelin mesaiye başladığı andan itibaren çözümlenebilirler. Hadisenin vukuu bulunduğu anda nitelikli personelin mevcut olmaması halinde, operatör konunun ne kadar zaman sonra çözümlenebileceğini Müşteriye bildirir. Müşteri, çevrimiçi kayıt veya herhangi bir yolla KOCSYS Ürün ve hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.